logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

ERASMUS +: підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ у Великобританії

Загальна інформація

Київський національний торговельно-економічний університет у поточному році реалізує 8 проектів у рамках програми Європейського союзу ERASMUS+, серед яких проект Міжнародної кредитної мобільності з Університетом Центрального Ланкаширу (м. Престон, Великобританія). У рамках проекту 9 викладачів, що читають лекції протягом останніх декількох років на магістерських програмах англійською мовою викладання в КНТЕУ: Андрієць Віталій, Антюшко Дмитро, Афанасьєв Костянтин, Дупляк Тетяна, Жураховська Людмила, Кулик Марія, Присяжнюк Анна, Чикусова Марина, Яцишина Клавдія - підвищували кваліфікацію у Великобританії влітку протягом 4 тижнів. Конкурсний відбір викладачів базувався на таких критеріях: мінімальний рівень володіння англійською мовою В2, проведення лекційних занять англійською мовою не менше 3 років, висока рейтингова оцінка викладача очима студентів.

Навчання в Університеті Центрального Ланкаширу було сконцентровано на оволодінні професійною термінологією англійської мови у розрізі наступних навчальних модулів: принципи комунікації, відмінності формального та неформального спілкування, особливості міжкультурної комунікації з іноземними студентами, мовні письмові стандарти, принципи написання наукової статті та доповіді на наукову конференцію, методи оцінювання студентів та залучення до наукових досліджень, активні методи навчання, зворотній зв'язок із студентами та ін. Під час навчання викладачі брали участь у вебінарах та мали можливість спостерігати за практичними заняттями британських викладачів з ділової англійської мови для іноземних студентів. У рамках програми стажування були також передбачені екскурсії до міст: Лондон, Йорк, Манчестер, Ліверпуль. Викладачам був наданий повний доступ до паперових та електронних ресурсів бібліотеки Університету Центрального Ланкаширу.

Завершальний етап підвищення кваліфікації викладачів полягав у складанні іспиту на підтвердження рівня володіння англійською мовою. Усі 9 викладачів успішно склали іспит та отримали міжнародні сертифікати, які засвідчують володіння англійською мовою на рівні В2.

Короткотермінове навчання дозволило викладачам університету не лише підвищити рівень знань з професійної англійської мови, а й здобути педагогічний досвід щодо проведення інтерактивних занять, а також ознайомитися з системою навчання в Університеті Центрального Ланкаширу та культурою Великобританії.

Успішна реалізація проекту ERASMUS+ з Університетом Центрального Ланкаширу призвела до удосконалення рівня знань фахової англійської мови викладачів та практичних навичок її застосування у навчальному процесі, що безперечно сприятиме покращенню якості викладання дисциплін на бакалаврських та магістерських програмах англійською мовою викладання в КНТЕУ.

Наступним кроком реалізації проекту ERASMUS+ є від’їзд 5 студентів в Університет Центрального Ланкаширу на навчання за спеціальністю «International Business Communication» (ОС «бакалавр»), що має безперечно вагоме значення для започаткування програми подвійного дипломування.

31.08.2017
redactor
3281
остання редакція 29.09.2017
redactor