logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 29 березня, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання:

  • професора: Корж Н.В. – професору кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ;
  • доцента: Підлісній О.В. – доценту кафедри маркетингу та реклами

Рішення прийнято

2.

Затвердження Положення про атестацію наукових працівників КНТЕУ

Ухвалено Постанову

3.

Внесення змін до Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в КНТЕУ та затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження Положення про порядок розроблення, введення, моніторингу та модернізації освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів вищої освіти

Розгляд перенесено

5.

Затвердження Методичних рекомендацій до розробки робочої програми кваліфікаційного екзамену для здобуття освітнього ступеня "бакалавр"

Ухвалено Постанову

6.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження графіків навчального процесу здобувачів вищої освіти на 2018/19 н. р.

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

11.

Рекомендація до друку рукописів монографій

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм вступних екзаменів до аспірантури

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанову

14.

Уточнення тем дисертаційних робіт та зміна наукових спеціальностей

Рішення прийнято

29.03.2018
42265
1961
остання редакція 03.04.2018
Vega