logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання вченої ради КНТЕУ 26 жовтня 2018 року було ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Боковець В.В. – професору кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ; Герасименко А.Г. – професору кафедри економічної теорії та конкурентної політики; доцента: Андрієвській Л.В. – доценту кафедри товарознавства та митної справи; Мостиці К.В. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Покиньчереді В.В. – доценту кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ

Рішення прийняте

2.

Висунення кандидатів у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Рішення прийняте

3.

Затвердження Плану роботи вченої ради КНТЕУ на 2018/19 навчальний рік

Ухвалено Постанову

4.

Про роботу Приймальної комісії КНТЕУ

Ухвалено Постанову

5.

Про заходи щодо підвищення якості освітнього процесу студентів у 2018/19 навчальному році

Ухвалено Постанову

6.

Внесення змін до Положення про процедуру і підстави для видачі документів про вищу освіту державного зразка у КНТЕУ

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників, директорів коледжів та училищ Київського національного торговельно-економічного університету (нова редакція)

Ухвалено Постанову

8.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

11.

Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження тематичного плану видання підручників, навчальних посібників та електронних підручників КНТЕУ на 2019 рік

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження тематичного плану видання монографій на 2019 рік

Ухвалено Постанову

14.

Про результати атестації випускників аспірантури та докторантури

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

17.

Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендії імені Президента Торгово-промислової палати України О.П. Михайліченка на 2018/19 навчальний рік

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у КНТЕУ

Ухвалено Постанову

19.

Затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанову

20.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

26.10.2018
42265
756
остання редакція 31.10.2018
Vega