logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

На ФТМ оцінили випускні кваліфікаційні роботи майбутніх фахівців

Загальна інформація

Відбулись захисти випускних кваліфікаційних робіт магістрів денної форми навчання кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю за спеціалізаціями "Товарознавство та комерційна логістика" та "Управління безпечністю та якістю товарів".

Здобувачі представили результати власних досліджень харчових та непродовольчих товарів, що є важливими для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, збільшення ефективності управління каналами постачання та впровадження системних рішень, пов’язаних із реалізацією систем управління якістю, безпечністю товарів на підприємствах.


На кафедрі товарознавства та митної справи протягом 3-4 грудня 2018 року відбулись захисти випускних кваліфікаційних робіт студентами денної форми навчання за спеціальністю "Митна справа".

У роботах проаналізовано експортно-імпортні операції об’єктів дослідження та наведено їх характеристику, проведений критичний аналіз діючої нормативної документації та надано пропозиції щодо її удосконалення відповідно до вимог ЄС, висвітлено особливості експертизи в митних цілях, митного оформлення та контролю товарів, визначення їх митної вартості.


На кафедрі журналістики протягом 3-6 грудня 2018 року проходив захист випускних кваліфікаційних робіт студентів магістратури спеціальності "Журналістика" (спеціалізація "Реклама").

Здобувачі представили на розгляд комісії проекти власних рекламних кампаній, рекомендації щодо удосконалення комунікаційної діяльності підприємств, макети рекламних звернень та інші творчі розробки.

06.12.2018
42265
607
остання редакція 29.05.2019
43220