logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 28 березня 2019 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Обрання на посади науково-педагогічних працівників, директорів коледжів

Ухвалено Постанову

2.

Присвоєння вченого звання професора: Гладкому О. В. – професору кафедри туризму та рекреації; Полуніну О. В. – професору кафедри психології; доцента: Василисі Н. В. – доценту кафедри товарознавства та комерційної діяльності УТЕІ; Махначовій Н. М. – доценту кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ; Ніколіній І. І. – доценту кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ВТЕІ; Сухоребрій Т. І. – доценту кафедри права ВТЕІ

Рішення прийнято

3.

Висунення кандидатур на Премію Верховної Ради України молодим ученим

Рішення прийнято

4.

Звіт про фінансову діяльність у 2018 році

Ухвалено Постанову

5.

Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» та «доктор наук»

Ухвалено Постанову

6.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження графіків навчального процесу здобувачів вищої освіти на 2019/20 н. р.

Ухвалено Постанову

8.

Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження освітньо-наукових програм КНТЕУ третього рівня вищої освіти

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

13.

Рекомендація до видання підручника

Ухвалено Постанову

14.

Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Ухвалено Постанову

15.

Про започаткування підготовки магістрів за новою магістерською програмою у 2019/20 навчальному році

Ухвалено Постанову

28.03.2019
42265
443
остання редакція 02.04.2019
Vega