logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

ТУРИЗМ ХХІ СТОЛІТТЯ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ

Загальна інформація

Завантажити повний збірник

ФОРСАЙТ ТУРИЗМУ: КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ. ПРОГНОЗИ. СТРАТЕГІЇ

 • Бойко М.Г., Берідзе Р., Охріменко А.Г.

Форсайт розвитку готельного бізнесу............................................................................................................................................................12

 • Брецько Ян, Домище-Медяник А.М., Шекмар Н.А.

Стратегічні пріоритети розвитку дитячого оздоровлення............................................................................................................................14

 • Vdovichen A., Hyshchuk R.

Historical and cultural heritage as a factor of tourism and excursion activitisinthe euro region «UPPER PRUT» of chernivtsi oblast...............16

 • Гаврилко П.П., Гуштан Т.В.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу в умовах ризиків і невизначеності ................................ 18

 • Дупляк Т.П.

Національні тренди освітнього туризму.........................................................................................................................................................20

 • Жученко В.Г.

Тенденції розвитку туризму в умовах екологізації мислення......................................................................................................................22

 • Забалдіна Ю.Б.

Моделі е-комерції в туризмі............................................................................................................................................................................24

 • Лук’яненко О.І

Agile-менеджмент – сучасна гнучка система управління проектами......................................................................................................... 27

 • Лук’янець А.В.

Поняття сільського зеленого туризму...........................................................................................................................................................29

 • Малюта К.Г.

Особливості інвестування в туристичну галузь............................................................................................................................................32

 • Мельниченко О.В.

Передумови формування корпоративної соціальної відповідальності в туризмі......................................................................................34

 • Mykhailichenko H.

Health tourism in Ukraine................................................................................................................................................................................ 36

 • Осика В.А., Полтавська О.В.

Компетентнісний підхід у матеріальному стимулюванні персоналу суб’єктів готельного бізнесу..........................................................40

 • Расулова А.М., Компанець К.А.

Девелопмент готельної нерухомості.............................................................................................................................................................42

 • Roskladka N.,  Roskladka A.,  Stemplewska L.

A forecasting of tourism development in Ukraine by the different computer systems......................................................................................4

 • Романчук Л. Д.

Цифрові маркетингові комунікації курортно-рекреаційних підприємств....................................................................................................47

 • Самоленко Т. В., Павлишина К. І.

Ведення бізнесу в Україні ............................................................................................................................................................................49

 • Силкіна Ю. О.

Agile-менеджмент – ефективна практика системи управління підприємством....................................................................................... 51

 • Смирнов І. Г.

«Овертуризм»: глобальний виклик ХХІ століття...........................................................................................................................................53

 • Tkachenko T.I., Hladkyi O.V.

Basic conditions of resort territory development management........................................................................................................................56

ТРАНСФОРМАЦІЇ В ТУРИЗМІ: МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ

 • Антоненко І.Я., Опанасюк Н.А.

Тренди розвитку ринку круїзного туризму.....................................................................................................................................................58

 • Атаман Л.В., Терешко Д.В.

Методологія «форсайт» як інноваційний підхід до розвитку туризму регіону.............................................................................................60

 • Бедрадіна Г.К.

Франчайзинг як перспективна форма організації туристичного бізнесу в умовах конкуренції..................................................................62

 • Білик В.В.

Рекреаційний квазітуризм: сутність і передумови розвитку.........................................................................................................................65

 • Власенко І.В.

Розвиток дитячого та юнацького туризму в Україні......................................................................................................................................67

 • Жирак Л. М.

Івано-Франківськ екскурсійний: потенціал, трансформації та перспективи...............................................................................................69

 • Зікій Н.Л.

Стримючі чинники функціонування туристичних підприємств.....................................................................................................................72

 • Кравцов С.С.

Безбар’єрний туризм в Україні: шляхи вирішення.......................................................................................................................................74

 • Мазаракі А.А.

Детермінанти розвитку туризму.....................................................................................................................................................................76

 • Мельниченко С.В.

Туризм в умовах цифрової економіки............................................................................................................................................................79

 • Міска В.Г.

Розвиток ринку послуг хостелів в Україні......................................................................................................................................................81

 • Розметова О.Г.

Корпоративна соціальна відповідальність в індустрії гостинності як інструмент забезпечення стратегії сталого розвитку..................83

 • Романченко Т.Т.

Потенціал запровадження механізмів сталого розвитку регіону на засадах SMART-спеціалізації...........................................................85

 • Стеців М.Р.

Агротуризм як вагома складова розвитку сільських територій закарпаття................................................................................................87

 • Тараненко А.П.

Подієвий туризм – мейнстрім туристичної сфери .......................................................................................................................................90

 • Ткачук Т.М.

Ключові тренди розвитку світових туристичних мереж................................................................................................................................92

 • Хлопяк С.В.

Технологічні основи розвитку караванінгу як форми спеціалізованого туризму........................................................................................95

 • Шелеметьєва Т.В.

Роль глобалізації в розвитку туризму............................................................................................................................................................98

 • Чорна Н.М.

Кластерні ініціативи як запорука розвитку сільського туризму..................................................................................................................100

TRAVEL-СТАРТАПИ: ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ

 • Бовш Л.А.

Інвестиційний потенціал готельного підприємства...................................................................................................................................103

 • Гопкало Л.М.

Інформаційні технології управління готельним підприємством..............................................................................................................105

 • Клімова А.М.

Бізнес-проекти стартапів: національні реалії.............................................................................................................................................108

 • Koper Y., Sadovska E.

Innovative markers of digital marketing in the hospitality industry...............................................................................................................110

 • Ткаченко Т.І., Проценко Я.В.

Дивідендна політика в управлінні готельними підприємствами корпоративного типу............................................................................ 114

 • Шпарага T.I.

Методичні засади передпроектного дослідження створення тематичних парків......................................................................................116

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

 • Даниленко М.І.

Івент-сервіс підприємств готельного бізнесу.............................................................................................................................................119

 • Кривко А.Ф.

Ризики стратегічних рішень у сфері гостинності.........................................................................................................................................121

 • Кулик М.В.

Міжкультурна комунікація в туризмі.............................................................................................................................................................123

 • Литвиненко Т.Є.

Інновації індустрії кейтерингу......................................................................................................................................................................126

 • Мамотенко Д.Ю.

Державно-приватне партнерство у сфері туризму.....................................................................................................................................128

 • Харченко О.М.

Підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності.....................................................................................................................130

РЕСТОРАННИЙ FOOD PAIRING

 • Антонюк І.Ю.

Технологія ягідного десерту з підвищеним вмістом йоду та селену ........................................................................................................132

 • Васильєва О.О.

Локальна сировина у технології десертів .................................................................................................................................................134

 • Vitriak O., Tkachenko L.

The use of rye malt extragt in desserts technology.......................................................................................................................................136

 • Нnitsevych V., Birka A.

Modeling of dependence of ability to connect a moisture of meat from pressure...........................................................................................138

 • Медведєва А.О.

Безглютенове печиво пісочне з кукурудзяним та рисовим борошном.....................................................................................................141

ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Безрученко О.М., Юдіна Т.І.

Борошняні кондитерські вироби спеціального призначення ....................................................................................................................143

 • Гніцевич В.А., Лізанець М.

Технологія напівфабрикату на основі плодово-ягідної сировини............................................................................................................145

 • Гончар Ю.М.

Раціональні параметри виробництва емульсійних соусів..........................................................................................................................147

 • Демічковська М.П.

Технологія хлібобулочних виробів підвищеної поживної цінності.............................................................................................................149

 • Кравченко М.Ф., Піддубний В.А., Рибчук Л.А.

Адгезія та когезія цукрових паст з молочною сироваткою сухою демінералізованою............................................................................ 151

 • Кублінська І. А., Подольська М.О.

Система контролю якості у ресторані .........................................................................................................................................................153

 • Кочерга В.І., Ломоносова М.Р.

Технологія борошняних виробів із кексового тіста.....................................................................................................................................155

 • Марцин Т.О.

Інноваційні технології бездріжжових булочних виробів............................................................................................................................157

 • Михайлик В.С.

Структурно-механічні характеристики пісочного тіста зі шротами сої, соняшнику, розторопші..............................................................160

 • Расулов Р.А., Романенко Р.П.

Вплив конструктивного типу кавомолки на дисперсність меленої кави ...................................................................................................162

 • Сидоренко О.В., Романенко О.В.

Динаміка реологічних властивостей пресервів з прісноводної та морської риби....................................................................................165

 • Шаповал С.Л., Форостяна Н.П.

Діагностика структурно-механічних властивостей м’ясних систем..........................................................................................................168

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З ЄС У СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ

 • Бойко М.Г., Ведмідь Н.І., Босовська М.В.

Парадигмальні трансформації у формуванні компетентностей фахівців сфери туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.... 171

 • Bonisławska B.

Problems of public administration in Poland...................................................................................................................................................173

 • Дроздова Ю.В.

Ukraine-EU cooperation in education: achievements and strategies.............................................................................................................175

 • Загородня О.Ф.

Вища освіта в Україні: проблеми та пріоритети розвитку...........................................................................................................................177

 • Kushmar L.V.

ERASMUS+ in Ukraine..................................................................................................................................................................................... 180

 • Кияшко О.М.

Вектори стратегічного розвитку освіти та науки в Україні......................................................................................................................... 182

 • Kónya P. Štefko R.

Higher education of the Slovak Republic in the context of European integration........................................................................................... 184

 • Король С.Я.

Перспективи дистанційної освіти у ЗВО України........................................................................................................................................186

 • Pryma V.

Globalization of tourism discourse.................................................................................................................................................................188

 • Пальчук П.М.

Запровадження європейських вимог щодо мобільності викладача в контексті реформування вищої освіти в Україні .....................191

 • Старик В.А.

Розвиток галузей психології в Україні: імплементація європейського досвіду.........................................................................................193

20.05.2019
42265
884
остання редакція 31.05.2019
42265