logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Зразкова оцінка за результатами акредитації бакалаврських освітніх програм «Готельно-ресторанна справа» та «Міжнародний туризм»

Загальна інформація

За результатами проведення акредитаційних експертиз, здійснених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Національне агентство), визнано, що якість освітніх програм «Готельно-ресторанна справа» та «Міжнародний туризм» та освітньої діяльності Київського національного торговельно-економічного університету за цими програмами не тільки повністю відповідають стандартам вищої освіти відповідно за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня, затвердженого Міністерством освіті і науки України, але й мають інноваційний (взірцевий) характер!

Рішення Національного агентства є підтвердженням унікальності освітніх програм «Готельно-ресторанна справа» та «Міжнародний туризм» в Київському національному торговельно-економічному університеті, яка розкривається в інноваційних освітніх технологіях, унікальній матеріально-технічній базі університету, можливості здобувачів вивчати дві і більше іноземних мов протягом 4 років навчання, опановувати освітні компоненти англійською мовою викладання та багато іншому.

Колективи кафедри готельно-ресторанного бізнесу, а також кафедри туризму та рекреації факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, висловлюють щиру вдячність ректору – Анатолію Антоновичу Мазаракі за підтримку ідей щодо розвитку освітніх програм, створене інноваційне середовище освітнього процесу! Велика подяка адміністрації університету, науково-педагогічним працівникам кафедри готельно-ресторанного бізнесу, туризму та рекреації й працівникам усіх структурних підрозділів, а також нашим студентам, які прагнуть навчатися, брати активну участь у міжнародних стажуваннях, неформальній освіті, сертифікатних програмах, майстер-класах, наукових заходах і суспільному житті. Синергія викладачів, креативного студентства факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічний університету надала можливість отримати високий результат!

Освітні програми «Готельно-ресторанна справа» та «Міжнародний туризм» бакалаврського рівня: акредитаційна оцінка «зразково»!

Дякуємо всім і рухаємося далі до нових наукових і професійних звершень задля розвитку сфери гостинності та туризму в Україні.

28.12.2021
43630
1677
остання редакція 28.12.2021