logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Діючі положення ДТЕУ

Загальна інформація

Положення про раду з якості ДТЕУ

Положення про Центр управління якістю ДТЕУ


Положення про надання платних послуг Державним торговельно-економічним університетом


Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Положення про атестацію педагогічних працівників 

Положення про атестацію наукових працівників 

Положення про відкриті заняття науково-педагогічних працівників у ДТЕУ

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проєкт)

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм ДТЕУ фахового передвищого, початкового (короткого), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) ДТЕУ

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників ДТЕУ

Положення про порядок погодження, затвердження та подання рукописів наукових, навчальних та навчально-методичних видань

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ДТЕУ

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ДТЕУ

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора відокремленого структурного підрозділу ДТЕУ


Положення з організації освітнього процесу


Положення про Академію освітнього дизайну ДТЕУ

Архів положень ДТЕУ


28.08.2022
43630
6408
остання редакція 27.11.2023
Вінс Валерій Вікторович