logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

Загальна інформація

На базі Державного торговельно-економічного університету 16 листопада 2023 року вдруге проходив З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Професіоналізм та злагодженість роботи Організаційного комітету, Мандатної та Лічильної комісії,  дисциплінованість та відповідальність      делегатів З’їзду забезпечили позитивний результат: серед шести кандидатів  обрано члена Вищої ради правосуддя КВАШУ ОКСАНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ.

До складу ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ увійшли:

 • МАЗАРАКІ Анатолій Антонович – Голова Організаційного комітету, ректор Державного торговельно-економічного університету
 • ЛУЧЕНКО Дмитро Валентинович – Секретар Організаційного комітету, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • ВДОВІЧЕН Віталій Анатолійович – декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук;
 • ГИЛЯКА Олег Сергійович – начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук;
 • ІЩЕНКО Юрій Вікторович – доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук;
 • ЛАЗУР Ярослав Володимирович – декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук;
 • МЕЛЬНИК Петро Васильович – проректор з навчально-методичної роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук;
 • ТРУНОВА Галина Анатоліївна – старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук;
 • ЧЕРНОУС Світлана Миколаївна – доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук.

Сто одинадцять (із 116) представників юридичних вищих юридичних закладів та наукових установ приїхали на З’їзд. Демократично, відкритим голосуванням було обрано Голову З’їзду – Мазаракі Анатолія Антоновича та Секретаря – Лученка Дмитра Валентиновича.

З промовою до делегатів З’їзду звернувся ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильовичзаступник голови Вищої ради правосуддя.

До складу МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ входили:

 1. Миргород-Карпова Валерія ВалеріївнаГолова Мандатної комісії, кандидат юридичних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту права з наукової роботи, Сумський державний університет;
 2. Медицький Ігор БогдановичСекретар Мандатної комісії, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 3. Василевич Віталій Вацлавович – доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, учений секретар Вченої ради Національної академії внутрішніх справ;
 4. Добкіна Катерина Робертівна – доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету, Державний університет інфраструктури та технологій
 5. Мудриєвська Людмила Михайлівна – кандидатка філософських наук, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління, завідувачка кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління;
 6. Нестеров Геннадій Геннадійович – старший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»;
 7. Устименко Олена Анатоліївна – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

До складу ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ входили:

 1. Токарчук Людмила МихайлівнаГолова Лічильної комісії, доктор юридичних наук, доцент, декан економіко-правового факультету, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 2. Крайній Павло ІвановичСекретар Лічильної комісії, кандидат юридичних наук, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв'язків, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 3. Авраменко Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділу Національної поліції ЛьвДУВС
 4. Георгієвський Юрій Валентинович – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 5. Гетманцев Максим Олександрович – кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач наукової лабораторії, Науково-дослідний інститут приватного права i підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України
 6. Коломієць Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, Національний університет «Чернігівська політехніка»
 7. Лотюк Ольга Степанівна – Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет імені Tapaca Шевченка
 8. Луковка Вікторія Петрівна – начальник юридичного відділу, Маріупольський державний університет
 9. Тарахонич Тетяна Іванівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії, держави і права, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України

На З’їзді були присутні:

 • Від вищої ради правосуддя: Лук’янов Дмитро Васильович – заступник голови Вищої ради правосуддя,  та  колеги.
 • Від газети «Судово-юридична газета» Хрипун В’ячеслав та Скріненко Олексій

Зауважень до роботи З’їзду не надходило.

Бажаємо успішної результативної роботи Оксані Олександрівні у складі Вищої ради правосуддя!

16.11.2023
43630
742
остання редакція 20.11.2023
433884