logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Викладацький склад

маркетингу


БОНДАРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

завідувач кафедри маркетингу,
доктор економічних наук, 
професор кафедри маркетингу
o.bondarenko@knute.edu.ua

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток фінансів підприємств в умовах логістизації економіки» в Київському національному торговельно-економічному університеті.
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління оборотними активами підприємств» в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України.
У 2000 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну з присвоєнням кваліфікації "магістр з економіки".

Державні нагороди та премії: Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету за високу якість підготовки і організації наукових заходів, підтримку іміджу університету та з нагоди Дня науки (2017 р.).
Відзнака Печерської районної адміністрації у місті Києві за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району (2011 р.).
Стипендіат Кабінету Міністрів України за наукові здобутки (2009 – 2011 р.р.)

Подяка Київського національного університету технологій та дизайну за значні особисті досягнення в галузі освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, (2010 р.)

Підвищення кваліфікації:

Сфера наукових інтересів: дослідження методологічних та практичних аспектів фінансової поведінки споживачів та маркетингового управління фінансовими продуктами

Резюме...

Опубліковано 127 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Детальніше з публікаціями Бондаренко О.С. можна ознайомитись за посиланнями:

Scopus
Google Scholar
Researcher ID
ORCID


ЛАБУРЦЕВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри маркетингу
o.laburtseva@knute.edu.ua

Доктор економічних наук, 075 «Маркетинг» (в минулому наукова спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (легка промисловість)»), вчене звання - професор кафедри маркетингу (2010 р.). Тема дисертації: «Науково-методологічні основи розвитку підприємництва в легкій промисловості на засадах маркетингу». Кандидат економічних наук з 1988 р., вчене звання - доцент кафедри управління та економіки виробництва з 1997р.
Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1983 р., спеціальність «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку», кваліфікація «Інженер-економіст».

Державні нагороди та премії: Нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови (2003 р.), Почесним знаком "Відмінник освіти України" (2005 р.), Нагрудним знаком "За сумлінну працю" 1 ступеня Міністерства економіки України (2010 р.).

 Підвищення кваліфікації:

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня – 4 особи.

Керівник (гарант) програми підготовки магістра спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізація «Маркетинг», та програми підготовки доктора філософії спеціальності 075 «Маркетинг».

Член спеціалізованих Вчених Рад: Д 26.102.05 КНУТД і Д 26.001.12 КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами.

Сфера наукових інтересів: стратегічне та операційне маркетингове управління, методичні підходи до прийняття маркетингових рішень в умовах неповної інформації.

Резюме...

Опубліковано 190 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Детальніше з публікаціями Лабурцевої О. М. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ORCID

ЯЦИШИНА ЛАРИСА КАРПІВНА

кандидат технічних наук,
професор кафедри маркетингу
l.yatsyshyna@knute.edu.ua

Кандидат технічних наук, 8.00.05 „Економіка, організація управління та планування народного господарства (легка промисловість), вчене звання - професор кафедри маркетингу (2010р.). Тема дисертації: «Вдосконалення методів обґрунтування раціональних форм організації потоків у швейній промисловості», вчене звання - професор кафедри маркетингу (2010р.).

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості 1977 р., спеціальність «Економіка та організація промисловості предметів широкого вжитку», кваліфікація «Інженер-економіст».

Державні відзнаки та премії: Нагороджена Почесним знаком "Відмінник освіти України" (2003р.), Почесною грамотою Київського міського голови (2000 р. та 2006 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2018 р.)

Підвищення кваліфікації:

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня – 7 осіб.

Сфера наукових інтересів: маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг, бренд-менеджмент, ефективність маркетингової діяльності.

Резюме...

Всього опубліковано 180 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Яцишиної Л. К. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ORCID


ДАНІЛОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу
l.danilova@knute.edu.ua

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 -«Економіка, організація і управління підприємствами» (2004р.), вчене звання -доцент кафедри маркетингу та комерційної діяльності (2005). Тема дисертації: «Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств».
Закінчила Білоруський державний інститут народного господарства ім. В.В. Куйбишева, за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами», кваліфікація «Товарознавець вищої кваліфікації» (1976 р.).

Підвищення кваліфікації: ФОП «Рижак О.Ю.», звіт про стажування. Тема «Ціноутворення в системі маркетингу» (2015р.)

Державні відзнаки та премії: Подяка «За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм» та цінний подарунок від Київського міського голови (2005р.).

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетинг послуг, маркетингова товарна та цінова політика, маркетингова діяльність підприємства.

Резюме...

Всього опубліковано більше 125 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Данілової Л. Л. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ORCID


  КЛІБАНСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

  кандидат технічних наук,
  доцент кафедри маркетингу
  o.klibanska@knute.edu.ua

   У 2008 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену удосконаленню управління   брендовою політикою підприємства принципово нового для українського ринку асортименту –       спеціального захисного одягу для використання у водному середовищі.
У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну з присвоєнням кваліфікації "інженер - дослідник".
  

Підвищення кваліфікації:

Сфера наукових інтересів: брендинг, бренд-менеджмент, цифровий маркетинг.

Резюме

Всього опубліковано 20 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Клібанської О.М. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ORCID


КОНОПЛЯННИКОВА МАРІАННА АНАТОЛІЇВНА

кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу
m.konoplyannykova@knute.edu.ua

Кандидат економічних наук, 075 «Маркетинг» (08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами»). Тема дисертації: «Управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг», (2016р.).
Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 1999р, спеціальність «Промисловий маркетинг», кваліфікація «Економіст – маркетолог».

Підвищення кваліфікаціЇ:

Сфера наукових інтересів: маркетингова діяльність промислових підприємств, маркетингові інформаційні системи, маркетингові дослідження.

Резюме

Всього обліковано 27 наукових та навчально-методичних праць

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Коноплянникової М. А. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ORCID


 МОНТРІН ІРИНА ІГОРІВНА

 кандидат економічних наук,
 доцент кафедри маркетингу
 i.montrin@knute.edu.ua

  У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за   спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної             діяльності) на тему «Аудит рекламної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств».
 У 2009-2010 роках закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобула кваліфікацію магістра інженера-науковця з електроніки (факультет електроніки, диплом з відзнакою) та отримала паралельну другу вищу освіту – магістр з маркетингу (факультет менеджменту та маркетингу).

Підвищення кваліфікації:

Сфера наукових інтересів: рекламний менеджмент, інтернет-маркетинг, маркетинг інновацій, бренд-менеджмент, ефективність маркетингової діяльності.

Резюме

Всього обліковано 95 наукових та навчально-методичних праць

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Монтрін І.І. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ОRCID


СУСЛОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу
t.suslova@knute.edu.ua

Кандидат економічних наук, 075 «Маркетинг» (08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами»). Тема дисертації: «Маркетингова цінова політика туристичних підприємств», 2015р.
Закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг», 1999р., кваліфікація «Економіст».

Підвищення кваліфікації: Київська редакція журналу «Маркетинг и реклама» НВФ «Сутдцентр», м. Київ (2016 р.); прослухано сертифіковані курси використання прикладних рішень «1С: Бухгалтерія 8 для України» та «1С: Управління торгівлею для України» в Центрі Сертифікованого Навчання ТОВ «Проком» (2017 р.).

Сфера наукових інтересів: інформаційне забезпечення стратегічного планування, проблеми ціноутворення і управління ціновою політикою підприємств сфери послуг.

Резюме...

Всього обліковано біля 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Суслової Т. О. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ORCIDПІДЛІСНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) (2010 р.). Тема дисертації «Організаційно-економічний механізм проведення рекламних кампаній підприємств сфери туризму».
Закінчила Черкаський держаний технологічний університет (2004 р.), спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Економіст».

Підвищення кваліфікації: Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, тема: «Методичне забезпечення дисципліни «Маркетингова товарна політика» 2013 р., стажування в ТОВ «Епіцентр К», тема «Маркетингова товарна політика» 2017 р., Техніко-гуманітарна академія в м. Бельсько-Бяла, звіт про стажування за програмою підвищення кваліфікації «Маркетингові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до європейського простору» 2018 р.

Сфера наукових інтересів: рекламна діяльність підприємств, маркетингова товарна політика.

Резюме...

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Підлісної О. В. можна ознайомитися за посиланнями:

Scopus
Google Scholar 
Researcher ID
ORCID  ФЕДОРИШИНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

  кандидат психологічних наук,
  доцент кафедри маркетингу
  i.fedoryshyna@knute.edu.ua

 Кандидат психологічних наук, (19.00.07 - «Педагогічна та вікова психологія»). Тема дисертації:   «Вплив образу «Я» на характер професійного самовизначення старшокласника», (1990р.). Вчене   звання - доцент кафедри маркетингу та реклами (2016р.).
  Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 1980р., спеціальність «Психолог»,  кваліфікація «Викладач психологічних дисциплін». 

Підвищення кваліфікації: Видавничий будинок «Медіа ІнвестГруп» Тема: «Організація сучасного видавництва», ОК «Журналістика» (листопад–грудень 2012р.)

Сфера наукових інтересів: психологія реклами, споживача, торгівлі та брендингу; маркетингові дослідження, технології брендингу, технології маркетингових комунікацій.

Резюме...

Всього обліковано 31 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Федоришиної І. Л. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar
Researcher ID
ORCID


 ХАРЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 кандидат економічних наук,
 доцент кафедри маркетингу

  Отримала вчене звання доцента по кафедрі менеджменту у 2019 році (Київський національний      університет технологій та дизайну)

 2013 р. – Київський національний університет технологій та дизайну. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертації: «Організаційно-економічна система корпоративного управління на підприємствах легкої промисловості».

Закінчила  Державну академію легкої промисловості України у 1999 р. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки.

Підвищення кваліфікації:

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетинг інновацій, соціальний медіа-маркетинг, соціально-відповідальний маркетинг.

Резюме...

Всього опубліковано понад 98 наукових та навчально-методичних праць.

Детальніше з публікаціями Харченко Т.О. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


ЧУНІХІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук (2010 р.), за  спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, вчене звання - доцент кафедри маркетингу (2013 р.). Тема дисертації: «Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм функціонування».

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (м. Краматорськ), 1998 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Інженер-економіст».

Підвищення кваліфікації: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, підвищення кваліфікації за програмою «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності», свідоцтво від 25.01.2018р.; Компанія «Інтелект-Сервіс», тема: «Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерними програмами», сертифікат від 15.02.2018р.

Член Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «На шляху до якісної звітності та контролю діяльності підприємства за МСФЗ»,  свідоцтво 08.06.2018р.

Підвищення кваліфікації:

Сфера наукових інтересів: маркетингові дослідження: теорія, маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг, Інтернет-маркетинг, промисловий маркетинг, бренд-менеджмент, Веб-аналітика, ефективність маркетингової діяльності підприємств.

Резюме...

Всього обліковано більше 170 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Детальніше з публікаціями Чуніхіної Т. С. можна ознайомитися за посиланнями:

Researcher ID

ORCIDЯНКОВЕЦЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу
t.yankovets@knute.edu.ua

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2012). Тема дисертації «Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства». Вчене звання – доцент кафедри економіки підприємства (2014).

Закінчила Державну академію легкої промисловості України (1994), спеціальність «технологія та конструювання виробів зі шкіри», кваліфікація «інженер-конструктор». Закінчила Інститут післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну (2004), спеціальність «економіка підприємства», кваліфікація «економіст» (друга вища освіта).

Відзнаки та нагороди: Лист подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності та з нагоди професійного свята «День працівників освіти», 03.10.2019 р., КНТЕУ

Підвищення кваліфікації:

Сфера наукових інтересів: розвиток підприємництва на інноваційних засадах, управління брендами, ефективність маркетингової діяльності підприємств, вплив цифрових технологій на підвищення вартості брендів.

Резюме...

Всього опубліковано більше 120 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Янковець Т. М. можна ознайомитися за посиланнями:

Scopus
Google Scholar
Researcher ID
ORCID


  БРОДЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА
  кандидат економічних наук
  старший викладач кафедри маркетингу
  i.brodiuk@knute.edu.ua

     У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за    спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління підприємствами національним господарством за    темою «Формування стратегії інвестиційного розвитку швейної промисловості в умовах інтеграції       України в ЄС» 

     У 1999 році закінчила Державну академію легкої промисловості України  за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію інженера-економіста.

Підвищення кваліфікації:

2020 р. – прослухала курс підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ;

2014, 2009, 2003 р.р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну за курсом «Підвищення кваліфікації викладацьких кадрів»;

2001 р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації за свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну за курсом «Маркетинг та новітні технології».

Сфера наукових інтересів: Стратегія підприємства, стратегічний аналіз, конкурентоспроможність підприємства, інвестиційна стратегія

Резюме

Всього опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Бродюк І.В. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


КАРМАЗІНОВА ВІКТОРІЯ ДМИТРІВНА

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри маркетингу

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, 2014р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу».

Сфера наукових інтересів: маркетинг, бренд-менеджмент, маркетингові дослідження. 

Резюме

Всього опубліковано 12 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Кармазінової В. Д. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


  САМЧУК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

  кандидат філософських наук,

  асистент кафедри маркетингу

 У 2018 році захистив дисертацію на тему «Філософія прагматизму Дж. Г. Міда (історико-     філософський аналіз)», спеціальність 09.00.05 «історія філософії» (КНУ ім. Т. Шевченка).

 З 2012 по 2016 рік навчався в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія», спеціальність «історія філософії», дослідницьке спрямування – соціальна і прагматична філософія.

У 2012 році закінчив магістратуру Києво-Могилянської академії за спеціальністю «філософія».

Сфера наукових інтересів: історія ідей, соціально-етичні аспекти маркетингу

Резюме

Всього обліковано біля 12 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Самчук В.А. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID04.09.2013
Vita
69823
остання редакція 04.07.2022
43283