logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Викладацький склад

маркетингу


РОМАТ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

завідувач кафедри маркетингу,
доктор наук з державного управління,
професор

Доктор наук з державного управління, 074 – «Публічне управління та адміністрування» (25.00.02 – «Механізми державного управління») (2004р.), вчене звання - професор кафедри маркетингу та комерційної діяльності (2006р.). Тема дисертації: «Державне управління рекламною діяльністю (теоретико-методологічний аспект)». Кандидат економічних наук з 1988р., вчене звання - доцент кафедри менеджменту з 1993р.

Закінчив Харківський інститут громадського харчування, 1980 р., спеціальність «Економіка торгівлі», кваліфікація «Економіст торгівлі».

Керівник (гарант) магістерських програм на кафедрі маркетингу. Бере участь у науково-дослідній роботі «Економіко-організаційний механізм забезпечення ефективності державних закупівель в Україні в умовах євроінтеграції»  (номер держреєстрації  роботи: 0116U000783).

Член спеціалізованої Вченої Ради: Д 26.055.01 економіка підприємств, Київський національний торговельно-економічний університет.

Голова спеціалізованої Вченої Ради: К 26.055.07 механізми державного управління, Київський національний торговельно-економічний університет.

Підвищення кваліфікації: НВФ «Студцентр», звіт про стажування. Тема: «Бренд-менеджмент некомерційних організацій», 03.08.2017 р.

Державні відзнаки та премії: 2016 р. – Грамота Верховної Ради України; 2009 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; 2002 р. – Подяка Київського міського голови за активну участь у конкурсі «Соціальний плакат – Києву та киянам», 1996 р. – нагороджений Почесним знаком «Відмінник народної освіти України».

Наукове керівництво: Здійснив наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня – 13 осіб: 2 доктора нук з державного управління, 2 кандидата наук з державного управління та 9 кандидатів економічних наук. На даний момент здійснює наукове керівництво 4 здобувачами ступеню «доктор філософії».

Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, маркетингові комунікації, державне управління рекламною діяльністю, історія реклами.

Резюме...

Опубліковано понад 350 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Ромата Є.В. можна ознайомитися за посиланнями:

Scopus

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


БОНДАРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри маркетингу

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток фінансів підприємств в умовах логістизації економіки» в Київському національному торговельно-економічному університеті.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління оборотними активами підприємств» в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України.

У 2000 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну з присвоєнням кваліфікації "магістр з економіки".

Підвищення кваліфікації:

Інститут післядипломної освіти КНУТД за курсом «Підвищення кваліфікації викладацьких кадрів» (2011-2012 рр.)

Інститут післядипломної освіти КНУТД «Впровадження інноваційних технологій навчання» (2014 р.)

Czech Republic, Mendelova univerzita v Brne (2017 р.)

Курс “Додатки Google в освітній діяльності” (2019 р.)

Державні відзнаки та премії: 

Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету за високу якість підготовки і організації наукових заходів, підтримку іміджу університету та з нагоди Дня науки (2017 р.).

Відзнака Печерської районної адміністрації у місті Києві за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району (2011 р.).

Стипендіат Кабінету Міністрів України за наукові здобутки (2009 – 2011 р.р.)

Подяка Київського національного університету технологій та дизайну за значні особисті досягнення в галузі освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: дослідження методологічних та практичних аспектів фінансової поведінки споживачів та маркетингового управління фінансовими продуктами

Резюме...

Опубліковано наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Бондаренко О.С. можна ознайомитися за посиланнями:

Scopus

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


КОРЖ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри маркетингу

Доктор економічних наук (2011 р.), за  спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, вчене звання - професор кафедри міжнародної економіки (2012 р.). Тема дисертації: «Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації». Кандидат економічних наук з 2000 р., вчене звання – доцент кафедри менеджменту з 2002р.

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (м. Краматорськ), 1996 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Інженер-економіст», «Референт-перекладач».

Член спеціалізованої Вченої Ради: Київський національний торговельно-економічний університет, за спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Член експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку.

Підвищення кваліфікації: Київський національний економічний університет за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Маркетинг», факультет післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації, 28.05.2003 р.; Донецький національний технічний університет, звіт про стажування, « Удосконалення НДР та практичної підготовки студентів», 09.12.2013 року; Національна академія педагогичних наукУкраїни ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 08.12.2017 р.

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів на ступень доктора економічних наук, які одержали документи про присудження наукового ступеня доктора економічних наук – 2 особи.

Залучення до міжнародної експертизи: acceptanct to the “East West” Association For Advanced Studies And Higher EdmbH as a member of the Editorial Board, Editor for journal “Austrian journal of Humanities and Social Science” (Vienna).

Державні відзнаки та премії: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Почесний знак "Відмінник освіти України" (2006 р.), Нагрудний знак "А.С. Макаренко (2007 р.), Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення (2016 р.).

Сфера наукових інтересів: міжнародний маркетинг, промисловий маркетинг, управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарської діяльності, стратегічний маркетинг, проблеми застосування економіко-математичних методів в маркетинговому управлінні, кліетооріентованість, бренд-менеджмент, маркетинговий менеджмент.

Резюме...

Всього опубліковано більше 150 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Корж М. В. можна ознайомитися за посиланнями: 

Scopus

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


ЛАБУРЦЕВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри маркетингу

Доктор економічних наук, 075 «Маркетинг» (в минулому наукова спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (легка промисловість)»), вчене звання - професор кафедри маркетингу (2010 р.). Тема дисертації: «Науково-методологічні основи розвитку підприємництва в легкій промисловості на засадах маркетингу». Кандидат економічних наук з 1988 р., вчене звання - доцент кафедри управління та економіки виробництва з 1997р.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1983 р., спеціальність «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку», кваліфікація «Інженер-економіст».

Керівник (гарант) програми підготовки магістра спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізація «Маркетинг», та програми підготовки доктора філософії спеціальності 075 «Маркетинг».

Член спеціалізованих Вчених Рад: Д 26.102.05 КНУТД і Д 26.001.12 КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами.

Підвищення кваліфікації: Університет менеджменту освіти НАПН України, свідоцтво по підвищення кваліфікації 12СПВ 020085, тема випускної роботи «Оцінювання та вимірювання професійної компетенції викладача кафедри ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації», 13 вересня 2013 р.

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня – 4 особи.

Аспіранти та теми дисертацій

Державні відзнаки та премії: Нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови (2003 р.), Почесним знаком "Відмінник освіти України" (2005 р.), Нагрудним знаком "За сумлінну працю" 1 ступеня Міністерства економіки України (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: cтратегічне та операційне маркетингове управління, методичні підходи до прийняття маркетингових рішень в умовах неповної інформації.

Резюме...

Всього опубліковано понад 190 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Лабурцевої О. М. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

ОРТИНСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук,
професор кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук, 075 «Маркетинг» (08.00.05 – «Економіка, організація управління і планування торгівлі»), вчене звання - професор кафедри маркетингу та реклами (2004р). Тема дисертації: «Шляхи удосконалення управління торговельними підприємствами».

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут, 1972р., спеціальність «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами», кваліфікація «Товарознавець вищої категорії»

Підвищення кваліфікації: ТОВ «Арсенал-Аудио», звіт про стажування. Тема: «Стратегічний маркетинг» (2012 р.); ТОВ «Майбутнє будуємо разом» (2018 р.).

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня – 5 осіб.

Сфера наукових інтересів: стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження: теорія, практика, проблеми.

Резюме...

Всього опубліковано 140 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Ортинської В. В. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


ЯЦИШИНА ЛАРИСА КАРПІВНА

кандидат технічних наук,
професор кафедри маркетингу

Кандидат технічних наук, 8.00.05 „Економіка, організація управління та планування народного господарства (легка промисловість), вчене звання - професор кафедри маркетингу (2010р.). Тема дисертації: «Вдосконалення методів обґрунтування раціональних форм організації потоків у швейній промисловості», вчене звання - професор кафедри маркетингу (2010р.).

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості 1977 р., спеціальність «Економіка та організація промисловості предметів широкого вжитку», кваліфікація «Інженер-економіст».

Підвищення кваліфікації: Університет менеджменту освіти НАПН України, звіт про стажування. Тема: «Проблема формування професійної підготовки фахівців», 13.12. 2013 р. Українська Асоціація маркетингу, звіт про стажування: ОКЛ з дисципліни «Стратегічний маркетинг», стаття в журналі «Маркетинг в Україні», квітень 2018 р. 

Державні відзнаки та премії: Нагороджена Почесним знаком "Відмінник освіти України" (2003р.), Почесною грамотою Київського міського голови (2000 р. та 2006 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2018 р.)

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документи про присудження наукового ступеня – 7 осіб.

Сфера наукових інтересів: маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг, бренд-менеджмент, ефективність маркетингової діяльності.

Резюме...

Всього опубліковано 180 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Яцишиної Л. К. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

ДАНИЛЕНКО НІНА АДОЛЬФІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук 075 «Маркетинг» (08.06.04 –«Підприємництво, менеджмент та маркетинг», (1981р.), вчене звання - доцент кафедри маркетингу (1989р.). Тема кандидатської дисертації: «Організація соціалістичного змагання та його вплив на якість роботи в торгівлі». Вчене звання – доцент кафедри організації і техніки торгівлі (1991 р.).

Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», кваліфікація «Товарознавець вищої кваліфікації» ( 1970 р.).

Підвищення кваліфікації: Державне підприємство «Мережа-Трейд» супермаркет «Фуршет» (2011р.), підприємство ТОВ «МВФ» звіт про підвищення кваліфікації, тема: «Маркетингове середовище підприємства» (2016 р.).

Державні відзнаки та премії: медаль «В пам'ять 1500-річчя Києва» (1982р.), почесний знак «Відмінник освіти України» (2006р.), почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006р.), почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011р.), почесна грамота Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (2016р.).

Сфера наукових інтересів: маркетинг у торгівлі.

Резюме...

Опубліковано більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Даниленко Н. А. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


ДАНІЛОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 -«Економіка, організація і управління підприємствами» (2004р.), вчене звання -доцент кафедри маркетингу та комерційної діяльності (2005). Тема дисертації: «Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств».

Закінчила Білоруський державний інститут народного господарства ім. В.В. Куйбишева, за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами», кваліфікація «Товарознавець вищої кваліфікації» (1976 р.).

Підвищення кваліфікації: ФОП «Рижак О.Ю.», звіт про стажування. Тема «Ціноутворення в системі маркетингу» (2015р.)

Державні відзнаки та премії: Подяка «За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм» та цінний подарунок від Київського міського голови (2005р.).

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетинг послуг, маркетингова товарна та цінова політика, маркетингова діяльність підприємства.

Резюме...

Всього опубліковано більше 125 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Данілової Л. Л. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


КРЕПАК АННА СЕРГІЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук, (08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами»). Тема дисертації: «Управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі», (2014р).

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, 2003р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу».

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в Українському медіахолдингу (UMH), 2012 р.

Сфера наукових інтересів: комунікаційна діяльність підприємств.

Всього обліковано 35 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Крепак А. С. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


ПІДЛІСНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) (2010 р.). Тема дисертації «Організаційно-економічний механізм проведення рекламних кампаній підприємств сфери туризму».

Закінчила Черкаський держаний технологічний університет (2004 р.), спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Економіст».

Підвищення кваліфікації: Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, тема: «Методичне забезпечення дисципліни «Маркетингова товарна політика» 2013 р., стажування в ТОВ «Епіцентр К», тема «Маркетингова товарна політика» 2017 р., Техніко-гуманітарна академія в м. Бельсько-Бяла, звіт про стажування за програмою підвищення кваліфікації «Маркетингові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до європейського простору» 2018 р.

Сфера наукових інтересів: рекламна діяльність підприємств, маркетингова товарна політика.

Резюме...

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Підлісної О. В. можна ознайомитися за посиланнями:

Scopus

Google Scholar 

Researcher ID

ORCID


ФЕДОРИШИНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА.

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат психологічних наук, (19.00.07 - «Педагогічна та вікова психологія»). Тема дисертації: «Вплив образу «Я» на характер професійного самовизначення старшокласника», (1990р.). Вчене звання - доцент кафедри маркетингу та реклами (2016р.).

Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 1980р., спеціальність «Психолог», кваліфікація «Викладач психологічних дисциплін».

Підвищення кваліфікації: Видавничий будинок «Медіа ІнвестГруп» Тема: «Організація сучасного видавництва», ОК «Журналістика» (листопад–грудень 2012р.)

Сфера наукових інтересів: психологія реклами, споживача, торгівлі та брендингу; маркетингові дослідження, технології брендингу, технології маркетингових комунікацій.

Резюме...

Всього обліковано 31 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Федоришиної І. Л. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


ЧУНІХІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук (2010 р.), за  спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, вчене звання - доцент кафедри маркетингу (2013 р.). Тема дисертації: «Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм функціонування».

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (м. Краматорськ), 1998 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Інженер-економіст».

Підвищення кваліфікації: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, підвищення кваліфікації за програмою «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності», свідоцтво від 25.01.2018р.; Компанія «Інтелект-Сервіс», тема: «Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерними програмами», сертифікат від 15.02.2018р.

Член Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «На шляху до якісної звітності та контролю діяльності підприємства за МСФЗ»,  свідоцтво 08.06.2018р.

Сфера наукових інтересів: маркетингові дослідження: теорія, маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг, Інтернет-маркетинг, промисловий маркетинг, бренд-менеджмент, Веб-аналітика, ефективність маркетингової діяльності підприємств.

Резюме...

Всього обліковано більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

Детальніше з публікаціями Чуніхіної Т. С. можна ознайомитися за посиланнями:

Researcher ID

ORCID


ЯНКОВЕЦЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2012). Тема дисертації «Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства». Вчене звання – доцент кафедри економіки підприємства (2014).

Закінчила Державну академію легкої промисловості України (1994), спеціальність «технологія та конструювання виробів зі шкіри», кваліфікація «інженер-конструктор». Закінчила Інститут післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну (2004), спеціальність «економіка підприємства», кваліфікація «економіст» (друга вища освіта).

Підвищення кваліфікації: ПП «Українська швейна компанія», звіт про стажування. Тема «Дослідження ефективності виробничих процесів на швейному підприємстві», 31.10.2017 р. Наукове стажування на тему «Збалансовані економіко-правові процеси у суспільстві та бізнес-середовищі в умовах глобалізації», University of Economics  Varna (Bulgaria), сертифікат № 00069, 15.09.2018-01.10.2018.

Сфера наукових інтересів: розвиток підприємництва на інноваційних засадах, управління брендами, ефективність маркетингової діяльності підприємств, вплив цифрових технологій на підвищення вартості брендів.

Резюме...

Всього опубліковано більше 120 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Янковець Т. М. можна ознайомитися за посиланнями:

Scopus

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


КОНОПЛЯННИКОВА МАРІАННА АНАТОЛІЇВНА

кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук, 075 «Маркетинг» (08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами»). Тема дисертації: «Управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг», (2016р.).

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 1999р, спеціальність «Промисловий маркетинг», кваліфікація «Економіст – маркетолог».

Сфера наукових інтересів: маркетингова діяльність промислових підприємств, маркетингові інформаційні системи, маркетингові дослідження.

Резюме...

Всього обліковано 27 наукових та навчально-методичних праць

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Коноплянникової М. А. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


СУСЛОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Кандидат економічних наук, 075 «Маркетинг» (08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами»). Тема дисертації: «Маркетингова цінова політика туристичних підприємств», 2015р.

Закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг», 1999р., кваліфікація «Економіст».

Підвищення кваліфікації: Київська редакція журналу «Маркетинг и реклама» НВФ «Сутдцентр», м. Київ (2016 р.); прослухано сертифіковані курси використання прикладних рішень «1С: Бухгалтерія 8 для України» та «1С: Управління торгівлею для України» в Центрі Сертифікованого Навчання ТОВ «Проком» (2017 р.).

Сфера наукових інтересів: інформаційне забезпечення стратегічного планування, проблеми ціноутворення і управління ціновою політикою підприємств сфери послуг.

Резюме...

Всього обліковано біля 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Суслової Т. О. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


КАРМАЗІНОВА ВІКТОРІЯ ДМИТРІВНА

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри маркетингу

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, 2014р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу».

Сфера наукових інтересів: маркетинг, бренд-менеджмент, маркетингові дослідження. 

Резюме

Всього опубліковано 12 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Кармазінової В. Д. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

  КЛІБАНСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

  кандидат технічних наук,

  старший викладач кафедри маркетингу

 У 2008 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену удосконаленню управління   брендовою політикою підприємства принципово нового для українського ринку асортименту –       спеціального захисного одягу для використання у водному середовищі.

  У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну з присвоєнням кваліфікації "інженер - дослідник".

Підвищення кваліфікації:

Вищий навчальний заклад: «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Кваліфікація: «Маркетолог», 2019 рік.
Навчальний центр "НЦА", КП № 2419.2 «Фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог)», 2019 рік.
Рекламна агенція «Effect Marketing», авторський курс,
Напрям підготовки: «Практика SMM: Основи маркетингу в соціальних мережах», 2018 рік
Центр IT-обучения Перспектива Школа SMM та копірайтингу «Republic»  
Напрям підготовки: «Копірайтинг», 2018 рік
Вищий навчальний заклад «Інститут інформаційних та бізнес-технологій» Київське відділення курсової підготовки спеціалістів, Напрям підготовки: «Інтернет-маркетинг (SEO, PPC, SMM)», 2018 рік.

Сфера наукових інтересів: брендинг, бренд-менеджмент, цифровий маркетинг.

Резюме

Всього опубліковано 20 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації

Детальніше з публікаціями Клібанської О.М. можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar

Researcher ID

ORCID


04.09.2013
Vita
60670
остання редакція 12.06.2020
43283