logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Діючі положення

Загальна інформація

Положення про вчену раду

Положення про Методичну раду

Положення про ректорат

Положення про студентське самоврядування

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про Раду з якості

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) КНТЕУ

Положення про Центр управління якістю

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів освіти

Положення про структурні підрозділи:


Положення про правила внутрішнього розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу студентів 

Положення про порядок погодження, затвердження та подання рукописів, наукових, навчальних та навчально-методичних видань 


Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення


Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників, наукових працівників, директорів коледжів та училищ КНТЕУ  


Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад 


Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти


Положення про грантову діяльність Київського національного торговельно-економічного університету 

Положення про інституційний репозитарій  Київського національного торговельно-економічного університету 

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про Добровільну систему класифікації та сертифікації послуг у сфері туризму "УкрКЛАСТУР" Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про випускну кваліфікаційну роботу

07.04.2015
adv
15055
остання редакція 18.11.2019
42265