logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
img

Новини кафедри


Круглий стіл «Право, безпека, демократія: історія та сучасність»

правового забезпечення безпеки бізнесу

9 грудня 2021 року за ініціативи кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу факультету міжнародної торгівлі та права був проведений круглий стіл на тему: «Право, безпека, демократія: історія та сучасність».

Участь у дискусії взяли викладачі кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, а також гостем круглого столу став представник судової гілки влади - Марчук Макар Петрович, Головний консульт Відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг Управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України.

Мета проведення: привернення уваги науковців та практиків у сфері правничої діяльності щодо з’ясування цінностей права, забезпечення прав людини й основоположних свобод, громадської безпеки та стану демократичних свобод в Україні.  

На круглому столі були обговорені питання:

  • розуміння справедливості та свободи як важливіших цінностей права;
  • право на справедливий суд у контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
  • Загальна декларації прав людини: витоки та сучасна роль у державотворенні;
  • права людини як основа демократичного суспільства;
  • забезпечення безпеки громадян України засобами кримінальної юстиції;
  • відновлення порушених прав в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні;
  • забезпечення права на мирні зібрання;
  • Європейська інтеграція як шлях до утвердження демократії та верховенства права в Україні.

Форма проведення: очно-дистанційна.

13.12.2021
Коцюруба Анна Іванівна
56
остання редакція 13.12.2021

Участь кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу в організації Х Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та практичні проблеми кримінального права і процесу»

правового забезпечення безпеки бізнесу


03 грудня 2021 року відбулось засідання Х Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та практичні проблеми кримінального права і процесу», співорганізатором якого виступила кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету разом з кафедрою права Університету Короля Данила.

Під час засідання основними спікерами виступили: професор Гловюк І. В. (ЛьвДУВС), доцент Огерук І. (УКД), Євчук М. (Регіональний центр з надання БВПД), Устимчук О. (ДУ «Центр пробації»). Від кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу на семінарі виступила доцент Шведова Г.Л. з доповіддю на тему «Корупційні кримінальні правопорушення за КК України».

Вагомий внесок у підготовці до семінару зробив професорсько-викладацький склад кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, студенти і магістри факультету міжнародної торгівлі та права. Під науковим керівництвом доцента Хорта І. В. підготовлено магістрами 4 доповіді та аспірантами 2 доповіді, під керівництвом доцента Шведової Г.Л. підготовлено студентами 18 доповідей. Матеріали наукових доповідей опубліковано в збірці матеріалів конференції.

Під час засідання семінару велась активна дискусія та обговорення важливих напрямів розвитку сучасної кримінально-правової та кримінально-процесуальної науки: питання предмету, суб’єкту кримінального правопорушення, звільнення від кримінальної відповідальності, протидії різним видам злочинності, домашнього насильства, правового регулювання інститутів необхідної оборони та крайньої необхідності, судового захисту учасників корпоративних відносин та інші актуальні питання.

05.12.2021
Коцюруба Анна Іванівна
50
остання редакція 05.12.2021

Учасники студентського наукового гуртка взяли участь у Всеукраїнській конференції

правового забезпечення безпеки бізнесу


18 листопада 2021 року учасники студентського наукового гуртка кафедри «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» взяли участь у засіданні ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права», що проводився Національною академією внутрішніх справ в місті Києві. В режимі он-лайн перед учасниками виступили професор Джужа О.М, професор Шакун В.І., професор Дудоров О.О., професор Бабаніна В.В., професор Мовчан Р.О., професор Андрушко А.В.

Від кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу свої доповіді на конференції представили доцент Шведова Г.Л. на тему «Актуальні питання кримінально-правової охорони економічної безпеки України» та студентка 2-го курсу Левченко А.В. на тему «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки».

Участь у конференції дозволила молодим науковцям-учасникам гуртка ознайомитись та взяти участь в обговоренні останніх досягнень сучасної кримінально-правової науки та краще опанувати методику апробації результатів наукових досліджень.

25.11.2021
Коцюруба Анна Іванівна
63
остання редакція 25.11.2021

Волонтерська діяльність студентів

правового забезпечення безпеки бізнесу

Волонтерська діяльність студентів

за ініціативи кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу

в Дарницькому районному суді м. Києва у вересні 2021 року.

Протягом вересня 2021 року студенти ФМТП бакалаври 3-4 курсів та мігістри як судові волонтери брали участь в рамках нової фази ініціативи «Модельні суди» Проєкту Європейського Союзу «Право-justice» в Дарницькому районному суді м. Києва (судах цивільної та кримінальної юрисдикції). Волонтерська діяльність студентів відбулась завдяки підписанню Меморандуму між Головою суду та Ректором КНТЕУ в червні 2021 року, ініційованим суддею-спікером Бондаренко Мариною Сергіївною та доцентом кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Шведовою Ганною Леонідівною.

Перед проходженням волонтерської діяльності студенти пройшли відповідний Інструктаж, проведений завкафедрою правового забезпечення безпеки бізнесу Мельниченком Русланом Володимировичем та доцентом Шведовою Ганною Леонідівною.

Під час волонтерської діяльності студенти ознайомились з організацією роботи судової установи, апарату суду, основами діловодства, етапами судового процесу, безпосередньо брали участь в судових засіданнях, вивчали матеріали судових справ, в межах своїх функцій надавали консультації сторонам у справах, готували проекти процесуальних документів. Під час такої діяльності студенти отримали унікальний досвід, спрямований на профорієнтацію, на засадах громадського обов’язку та авторитету правничої професії в судовій установі, з урахуванням європейської практики волонтерської діяльності. За результатами судового волонтерства студенти отримують відповідні Сертифікати в суді в урочистій обстановці за присутності Голови суду і представників КНТЕУ.

11.10.2021
Коцюруба Анна Іванівна
89
остання редакція 11.10.2021

Участь кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу в організації ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Правова політика України: історія та сучасність»

правового забезпечення безпеки бізнесу

08 жовтня 2021 року з нагоди Дня юриста відбулось засідання  ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Правова політика України: історія та сучасність», співорганізатором якого виступила кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету разом з кафедрою права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка».

Активну участь у засіданні семінару та підготовці цікавих наукових доповідей взяли викладачі кафедри: зав. кафедрою Мельниченко Р.В., проф. Крегул Ю.І., доц. Шведова Г.Л., доц. Хорт І.В., доц. Нікітенко В.М., доц. Ситніченко О.М., доц. Бондаренко Н.О.

Серед основних спікерів на семінарі виступила представник кафедри -доцент Шведова Г.Л. із доповіддю на тему «Кримінально-правова політика у сфері запобігання та протидії корупції». Серед спікерів також виступали: проф. Гловюк І.В. (ЛьвДУВС), проф. Медицький І.Б. (ПНУ ім. В.Стефаника), доц. Острогляд О.В. (ДУ «Житомирська політехніка»), Романченко Є.Ю. (заст. Голови Житомирського окружного адмінсуду).

Наукове керівництво магістерськими та студентськими науковими доповідями при підготовці до семінару здійснювали: доц. Шведова Г.Л., доц. Хорт І.В., доц. Бондаренко Н.О. Всього - близько 20 наукових доповідей, які увійшли до збірки матеріалів наукового семінару.

Під час засідання семінару велась активна дискусія та обговорення важливих напрямів розвитку сучасної правової (кримінально-правової, міжнародної, судової) політики в теперішній Україні та на майбутнє.

11.10.2021
Коцюруба Анна Іванівна
148
остання редакція 11.10.2021
Коцюруба Анна Іванівна

З нагоди Дня юриста інтерактивне засідання студентського наукового гуртка на тему «Право на освіту та доступ до професії в юридичній сфері»

правового забезпечення безпеки бізнесу

29 вересня 2021 року з нагоди Дня юриста кафедрою правового забезпечення безпеки бізнесу проведено засідання студентського наукового гуртка на тему «Право на освіту та доступ до професії в юридичній сфері». Модератором засідання виступила керівник гуртка - доцент Шведова Ганна Леонідівна. Декан факультету міжнародної торгівлі та права Гончарова Юлія Анатоліївна відкрила урочисте засідання гуртка і побажала всім успіхів в диспуті щодо нових підходів у доступі до професіі в юридичній сфері. В засіданні гуртка активно взяли участь викладачі кафедри: доцент Альонкін Олексій Анатолійович, доцент Бондаренко Наталія Олександрівна, доцент Нікітенко Віктор Миколайович, доцент Ситніченко Олена Михайлівна.

Засідання відбувалось в інтерактивному форматі, студенти об‘єднались у 5 груп за правничими професіями: суддя, прокурор, адвокат, слідчий, нотаріус. Протягом 30 хвилин в кожній групі відбувалась дискусія щодо формату вищої освіти майбутнього (в перспективі 20 років). На публічному обговоренні не обійшлося без гострих дискусій і полеміки між делегатами різних груп, як представників окремих юридичних професій. Представлені презентації виявились сучасними та перспективними.

У підсумку дійшли консенсусу з більшості концептуальних питань формату вищої юридичної освіти майбутнього.

Результати засідання гуртка заплановано оприлюднити та довести до відома всіх зацікавлених осіб з метою їх можливого впровадження у майбутньому.

04.10.2021
Коцюруба Анна Іванівна
93
остання редакція 04.10.2021
Коцюруба Анна Іванівна

Засідання студентського наукового гуртка «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу»

правового забезпечення безпеки бізнесу

Засідання студентського наукового гуртка

 «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу»

на тему:

«Право на освіту та доступ до професії в юридичній сфері»

Науковий потенціал учасників студентського наукового гуртка кафедри «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» дозволяє визначитись із основними сферами дослідницьких інтересів та напрямами студентських наукових досліджень на кафедрі в межах розбудови наукової школи кафедри.

Впровадження отриманих результатів та безпосередня участь в актуальних всеукраїнських наукових проектах для реалізації поставлених дослідницьких завдань дозволяє молодим науковцям краще опанувати методику науково-дослідної роботи та розширити контент діяльності студентського наукового гуртка в різних актуальних дослідницьких напрямах. В процесі участі в діяльності гуртка студенти формують основні навички наукових досліджень, які впливають на наукову репутацію дослідника, та опановують різні методиками наукового дослідження, основи принципів доброчесності в науці.

29 вересня 2021 року у приміщенні Л-корпусу КNTEU HUB на 1-му поверсі о 15:30 розпочнеться засідання студентського наукового гуртка «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» для участі у проекті «Право на освіту та доступ до професії в юридичній сфері». Під час засідання студенти об’єднаються у групи за основними правничими професіями: суддя, прокурор, адвокат, слідчий, нотаріус. В групах відбуватиметься обговорення формату вищої освіти майбутнього (в перспективі 20 років). Коло питань для обговорення буде заявлено безпосередньо перед початком проекту. По завершенню кожна група готує презентацію та представляє її. У підсумку формуються концептуальні засади майбутньої правничої професії очима студентів.

28.09.2021
Коцюруба Анна Іванівна
64
остання редакція 28.09.2021

Круглий стіл «Конституційна юрисдикція та правова доктрина в сучасній Україні»

правового забезпечення безпеки бізнесу

Кафедрою правового забезпечення безпеки бізнесу з нагоди 25-ї річниці Конституції України 22 червня 2021 року  в очно-дистанційній формі проведено круглий стіл «Конституційна юрисдикція та правова доктрина в сучасній Україні».

Метою проведення круглого столу було привернення уваги науковців та практиків у сфері правничої діяльності щодо конституційних гарантій реалізації та забезпечення прав людини й основоположних свобод.

 З вітальним словом до учасників круглого столу звернулася декан факультету міжнародної торгівлі та права, кандидат юридичних наук Гончарова Юлія Анатоліївна, яка наголосила на актуальності зазначеної теми та важливості дотримання конституційних приписів у правничій діяльності.

У роботі заходу взяли участь науковий консультант судді Конституційного Суду України, к.ю.н Марчук Макар Петрович, науковий консультант відділу забезпечення діяльності голови та заступника голови суду секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д.ю.н., проф. Задорожня Галина Володимирівна, головний консультант Головного управління  з питань судоустрою Офісу Президента України к.ю.н., доц., Заслужений юрист України Чехович Сергій Болеславович, заступник  декана факультету міжнародної торгівлі та права, к.ю.н., доц. Тесленко Н.О., а також науково-педагогічні працівники кафедри.

Учасники круглого столу обговорили правові та процесуальні проблеми захисту конституційних прав і свобод  людини; використання приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у рішеннях Конституційного Суду України; міжнародний досвід забезпечення конституційних прав і свобод людини правоохоронними органами України; стан та перспективи забезпечення права на мирні зібрання; конституційно-правове закріплення культурних прав людини в Україні; конституційність обмежень прав і свобод людини в умовах пандемії; конституційні засади запобігання та протидії корупції в Україні.

За результатами доповідей учасників круглого столу розгорілася цікава та жвава дискусія.

Дякуємо всім за участь!

22.06.2021
Сонюк Ольга Василівна
139
остання редакція 22.06.2021

Симпозіум до Дня науки

правового забезпечення безпеки бізнесу

14 травня 2021 року учасники студентського наукового гуртка кафедри «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» взяли участь у V Всеукраїнському науково-практичному симпозіумі: «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки», м. Івано-Франківськ. В режимі он-лайн перед учасниками виступили: доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Шведова Ганна Леонідівна з доповіддю «Актуальні  питання загальносоціального запобігання службовій злочинності в Україні», директор Науково-дослідного інституту імені Академіка Івана Луцького Університету Короля Данила Луцький Роман Петрович з доповіддю «Причини конституційно-правових конфліктів в системі політико-правових відносин на сучасному етапі українського державотворення», професор кафедри права Університету Короля Данила Андрусів Людмила Миколаївна з доповіддю «Оприлюднення нормативно-правових актів у монархії на прикладі Великої Британії», професор кафедри права Університету Короля Данила Гуменюк Тетяна Іванівна з доповіддю «Ключові аспекти розвитку теоретико-фундаментальних засад сучасної юридичної науки в Україні» та інші відомі науковці.

Участь у симпозіумі дозволила молодим науковцям ознайомитись та взяти участь в обговоренні останніх досягнень сучасної юридичної науки та краще опанувати методику апробації результатів наукових досліджень.

16.05.2021
Сонюк Ольга Василівна
110
остання редакція 16.05.2021

ПЕРЕМОГА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

правового забезпечення безпеки бізнесу

Студентка 2-го курсу Факультету міжнародної торгівлі та права Стремецька Анастасія перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» і посіла призове ІІІ місце. Роботу на конкурс підготовлено під науковим керівництвом доцента Шведової Ганни Леонідівни. Тема роботи «Соціально-правова сутність пенітенціарної пробації: вітчизняний досвід».

23 квітня 2021 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право». Конкурс проходив у Національному авіаційному університеті, учасники захищали свої наукові роботи в режимі відеоконференції.

Для участі у конкурсі цього року надійшло 67 робіт від представників різних закладів освіти. За підсумками їх попереднього рецензування до участі у фінальній частині було допущено 29 робіт.

Щиро вітаємо нашу студентку з перемогою!

25.04.2021
Сонюк Ольга Василівна
298
остання редакція 25.04.2021
Сонюк Ольга Василівна

Координатор проектів ОБСЄ в Україні: мандат, функції та підтримка правових реформ

правового забезпечення безпеки бізнесу

14 квітня 2021 року перед студентами факультету міжнародної торгівлі та права виступив видатний фахівець-практик - Національний менеджер програм з питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в Україні, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Гацелюк Віталій Олександрович. Тема лекції - «Координатор проектів ОБСЄ в Україні: мандат, функції та підтримка правових реформ». Присутніх було близько 100 учасників.

Під час он-лайн зустрічі студенти дізнались про історію створення організації, керівні структури, мандат ОБСЄ, співпрацю з громадськими організаціями, сучасні програми Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Більш детально доповідач роз’яснив зміст та напрямок програми з верховенства права та прав людини: яким чином ОБСЄ підтримує правові реформи в Україні, зокрема, реформи конституційної юстиції, доступу до правосуддя.

Високий професійний рівень і практичний досвід лектора дозволив доступно, презентабельно, фахово донести складні питання до студентської аудиторії. Студенти мали змогу отримати відповіді на цікаві питання, безпосередньо поспілкуватись на гострі актуальні теми щодо результатів діяльності ОБСЄ, можливостей співпраці та участі у різних освітніх заходах за підтримки Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

15.04.2021
Сонюк Ольга Василівна
278
остання редакція 15.04.2021
Сонюк Ольга Василівна

ОБСЄ в Україні: підтримка правових реформ

правового забезпечення безпеки бізнесу

14 квітня 2021 року о 16:00 для студентів факультету міжнародної торгівлі та права відбудеться он-лайн зустріч з Національним менеджером програм з питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в Україні, кандидатом юридичних наук, Заслуженим юристом України Гацелюком Віталієм Олександровичем.

Тема лекції: «Координатор проектів ОБСЄ в Україні: мандат, функції та підтримка правових реформ». Під час лекції студенти матимуть змогу поставити свої питання та поспілкуватись з лектором на актуальну тему реалізації правової реформи в Україні.

Запрошуємо всіх бажаючих за посиланням: конференція в Zoom Time: Apr 14, 2021 16:00 

https://osce-org.zoom.us/j/97439673681

Meeting ID: 974 3967 3681
Passcode: 25443525

12.04.2021
Сонюк Ольга Василівна
149
остання редакція 12.04.2021

Всеукраїнський конкурс студентських наукових проектів

правового забезпечення безпеки бізнесу

9 квітня 2021 року студенти 2-го курсу факультету міжнародної торгівлі та права Білоусенко Таїсія та Михайличенко Владислав взяли участь у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Інтим у суспільно-політичному житті України та світу», що відбувся в Івано-Франківську. До складу журі конкурсу входили представник Національної поліції України, регіональний представник Уповноваженого з прав людини та інші поважні представники. Наукове керівництво студентськими проектами здійснювала доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Шведова Ганна Леонідівна.

 За підсумками публічного захисту студенти отримали призові місця:

- Білоусенко Таїсія посіла ІІ місце за підготовку і захист наукового проекту на тему «Безпека дітей в Інтернеті»;

- Михайличенко Владислав посів ІІІ місце за підготовку і захист наукового проекту на тему «Кримінально-правові санкції за посягання на статеву свободу».  

Переможці конкурсу отримали сертифікати та друковану версію колективної монографії авторів наукових проектів.

   

 

10.04.2021
Сонюк Ольга Василівна
359
остання редакція 10.04.2021
Сонюк Ольга Василівна

правового забезпечення безпеки бізнесу

12.04.2021
Сонюк Ольга Василівна
138
остання редакція 12.04.2021
Сонюк Ольга Василівна

правового забезпечення безпеки бізнесу

23.03.2021
Сонюк Ольга Василівна
170
остання редакція 23.03.2021
Сонюк Ольга Василівна

Вебінар: "Психологічне насилля в побуті та на роботі"

правового забезпечення безпеки бізнесу

19 березня 2021 року учасники студентського наукового гуртка кафедри «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» взяли участь у  вебінарі: «Психологічне насилля в побуті та на роботі. Домашнє насильство» за участі представників Нацполіції. Під час вебінару присутні отримали можливість ознайомитись із формами фізичного, економічного, психологічного насильства, зокрема, такими видами психологічної маніпуляції, як газлайтинг, мобінг.

Окремо було висвітлено питання відповідальності за вчинення домашнього насильства, порядку розслідування даної категорії справ, контакти служб допомоги для звернення постраждалих від такого насильства.

Особливу цікавість у учасників викликало перегляд відеострічок із сюжетами випадків домашнього насильства. Насамкінець представники Нацполіції ознайомили присутніх із вимогами, що висуваються до тих, хто стоїть на сторожі захист від протиправних посягань від кривдників, а саме працівників патрульної поліції. Аудиторія активно реагувала на будь-які коментарі, модератори цікаво і професійно давали відповіді на всі поставлені питання, що дозволило студентам активізувати науковий пошук в напрямку захисту від домашнього насильства та інших протиправних посягань на права людини. 

   

     

23.03.2021
Сонюк Ольга Василівна
249
остання редакція 23.03.2021
Сонюк Ольга Василівна

Робота екзаменаційної комісії № 42

правового забезпечення безпеки бізнесу

Робота екзаменаційної комісії № 42

Складання кваліфікаційного екзамену здобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр", галузі знань 081 "Право", спеціалізації "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" відбулося 17-18 лютого 2021 року.

Склад екзаменаційної комісії №42:

Голова екзаменаційної комісії:

Чехович С.Б. - завідувач відділу Головного управління Департаменту правової політики Офісу Президента України, заслужений юрист України, к.ю.н.

Члени екзаменаційної комісії:

Крегул Ю.І. - завідувач кафедри загальноправових дисциплін, к.ю.н., професор;
Фурса Є.І. - професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, к.ю.н.;

Андріїв В.В. - доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, к.ю.н.;

Дейнека О.М. - секретар, провідний спеціаліст кафедри загальноправових дисциплін.

  

23.02.2021
Сонюк Ольга Василівна
107
остання редакція 01.03.2021
Сонюк Ольга Василівна

Перемога студентки ФМТП Оніщенко Анастасії.

правового забезпечення безпеки бізнесу

Колектив кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу вітає учасницю IV Всеукраїнського конкурсу студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» Оніщенко Анастасію, студентку 1 курсу 14 групи факультету міжнародної торгівлі та права і її наукового керівника, доцента кафедри Бондаренко Наталію Олександрівну з отриманням сертифікату з відзнакою за написання есе на тему «Формування концепції прав людини під час буржуазних революцій в Англії, Франції, США та її вплив на становлення громадянського суспільства».

Завідувач кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу професор Костюченко Олена Євгенівна та науково-викладацький склад зичить Вам подальших дослідницьких досягнень!

24.12.2020
43080
126
остання редакція 24.12.2020

Студентський науковий гурток кафедри «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу»

правового забезпечення безпеки бізнесу

24 та 25 лютого 2021 року учасники студентського наукового гуртка кафедри «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» взяли участь у двох вебінарах: «Культура написання наукових текстів» із Наталею Шляхтою 24 лютого та «Психологія злочинця. Особистість злочинця» за участі представників Нацполіції 25 лютого. Під час проведення першого вебінару учасники мали можливість опанувати базові принципи академічного письма, з’ясувати поняття «плагіат» та «самоплагіат», визначитись із правилами написання наукових текстів, отримати відповідь на практичні запитання.

 

 

25 лютого представники Нацполіції під час вебінару презентували кримінологічний портрет особистості злочинця, особливості мотивації  та психології особи з антисуспільною установкою, представили учасникам вебінару для вирішення ряд цікавих кейсів та поділились практичним досвідом виявлення та розслідування тяжких злочинів. Участь у вебінарах дозволила молодим науковцям краще опанувати методику науково-дослідної роботи та розширити контент діяльності студентського наукового гуртка в напрямку захисту прав людини.

5 грудня 2020 року відбулось засідання Студентського наукового гуртка кафедри «Юридичні студії правового забезпечення безпеки бізнесу» під керівництвом доцента кафедри, к.ю.н. Шведової Ганни Леонідівни. Тема засідання - «Загальні засади організації та методики науково-дослідницької діяльності».

На засіданні гуртка виступила завідувач кафедри, професор, д.ю.н. Костюченко Олена Євгенівна із доповіддю на тему: «Як написати наукову роботу без плагіату та які методики застосовуються у дослідженні?». Під час виступу студенти мали змогу сформувати основні навички наукових досліджень, які впливають на наукову репутацію дослідника, та ознайомитись із різними методиками наукового дослідження, зокрема, аргументуванням. Доцент кафедри, к.ю.н. Нікітенко Віктор Миколайович виступив перед студентами з темою «Як готувати наукову статтю і тези наукової доповіді?». Найбільш активну дискусію у студентів викликали питання антиплагіату і доброчесності, наукового пошуку молодого дослідника-правника, до обговорення яких долучились доцент Мельниченко Руслан Володимирович та Корягіна Анжела Миколаївна, які поділились власним професійним досвідом, цінними порадами та практичними навичками.